Kreator doboru mebli Blockbox
Kreator jest dostępny tylko w rozdzielczości wyżej niż 1000px.
W pierwszym kroku podaj wymiary pomieszczenia, rodzaj mebla oraz jego głębokość

Podaj wymiary pomieszczenie oraz wybierz rodzaj ułożenia mebli