Kontakt

  Marcwood Marcin Szafran
  ul. Składowa 13 B
  45-125 Opole
  Tel. 695 609 191
  NIP: 576-139-16-43

  Formularz kontaktowy: Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
  • Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest Marcwood Marcin Szafran, który znajduje się przy ulicy Składowa 13 B, 45-125 Opole.
  • Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu realizacji kontaktu, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji kontaktu.
  • Posiadasz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
  • Oxide Fitness Club nie przewiduje innego udostępniania Twoich danych, iż w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa, tym samym Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  • Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania realizacja kontaktu nie jest możliwa.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych w ramach danych do kontaktu